Logo programu

CDesigner

Aplikacja do wspomagania tworzenia dyplomów
[ Kreator serii dokumentów ]
Rząd Ю-CD - v0.9.1 [ RC3 ]

Kilka słów wstępu

Program został zrealizowany jako praca inżynierska pod opieką dr inż. Piotra Waisa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Zaraz po utworzeniu znalazł zastosowanie jako aplikacja wspomagająca proces tworzenia dyplomów. Początkowo prosta aplikacja przerodziła się w zaawansowany program słuzący do generowania serii dokumentów w postaci PDF.

Prace nad programem zostały rozpoczęte na początku lutego 2015 roku. Rozmowy z użytkownikami programu podczas tworzenia sprawiły, że zwykły pomysł stworzenia aplikacji wspomagającej tworzenie dyplomów przerodził się nagle w coś większego. Wersja 0.9.1 RC3 oddawana do obrony skompilowana została w styczniu 2017 roku. Aplikacja w całości została napisana w języku C# w środowisku programistycznym Visual Studio zarejestrowanym na licencji studenckiej.

Planowana jest rozbudowa aplikacji do wersji 1.0 i późniejszych.

Contact image

Lista zmian w programie

Kontakt (NIE DZIAŁA)